Entisöinti on mielenkiintoista, mutta myös vaativaa työtä, olipa sitten kyseessä vanhan auton tai muun vanhan kohteen entisöinti. Kerromme tässä artikkelissa muutaman niistä lukuisista ominaisuuksista, joita entisöijältä vaaditaan.

Tietoa entisöitävästä kohteesta

On ensiarvoisen tärkeää, että entisöijällä on riittävästi tietoa kohteesta, jota hän entisöi. Esimerkiksi vanhan auton arvo saattaa alentua melkoisesti, jos sen entisöinnissä tehdään vääriä valintoja. Monen autoharrastajan mielestä väärin entisöity auto on suorastaan pilalla. Onkin tärkeää, että entisöijä tuntee sen aikakauden, jolta entisöitävä kohde on peräisin ja kunnioittaa aikakauden ja kohteen alkuperäisiä komponentteja.

Kärsivällisyyttä

Etenkin laajat entisöintikohteet vaativat paljon aikaa. Tämä puolestaan vaatii runsaasti kärsivällisyyttä. Työvaiheiden välillä voi joutua odottamaan melko pitkiäkin aikoja, jotta esimerkiksi pinnat ehtivät kuivua ennen kuin siirrytään seuraavaan työvaiheeseen. Entisöinnissä maltti on todellakin valttia, sillä hosumalla voi saada aikaan rumaa jälkeä ja suoranaisia katastrofeja.

Kädentaitoja

Entisöijän tulee myös olla näppärä käsistään. Työnjäljen tulee miellyttää työn tilaajaa ja entisöitävän kohteen tulisi valmiina muistuttaa kohdetta sen parhaimpina aikoina. Tämä asettaa entisöijälle monenlaisia haasteita, joihin työhönsä sitoutunut ja siihen intohimoisesti suhtautuva entisöijä tarttuu innolla. Taitava entisöijä hallitsee hyvin monenlaisia kädentaitoja, sillä jo pelkästään vanhan auton entisöintiprojektissa tulee vastaan hyvin monenlaisia työvaiheita, joissa tarvitaan erilaisia taitoja.

Huolellisuus ja pikkutarkkuus

Entisöijän on oltava työssään huolellinen ja pikkutarkka, jotta lopputulos näyttäisi siltä kuin pitää. Tämä ala ei välttämättä sovikaan kovin suurpiirteisille tekijöille.

Itseluottamusta

Entisöijän tulee luottaa itseensä. Hänen käsiinsä uskotaan arvokkaita entisöitäviä kohteita, joten entisöijän on uskottava siihen, että hän tietää mitä tekee, ja saa entisöitävän kohteen heräämään jälleen uuteen kukoistukseensa.

Innostuneisuutta

Entisöijän tulee olla kiinnostunut ja innostunut entisöintiprojekteista. Ilman syvää innostusta alaa kohtaan, entisöijä saattaa nimittäin nopeasti kyllästyä työhönsä. Entisöintityö on pohjimmiltaan yksinäistä puurtamista ja ellei tähän työhön tunne paloa, vaihtaa pian toisiin tehtäviin. Sen sijaan entisöijät, jotka ovat alasta erityisen innostuneita, jaksavat yhä uudelleen innostua uusista projekteista ja siitä, mitä entisöinnillä voidaan saada aikaan. Jopa huonokuntoinenkin museoauto herää uuteen loistoonsa taitavissa käsissä!